Co nabízíme? - Zkušenosti!


S obnovou panelového fondu
  - zateplování PD* včetně výměny oken
  - úpravy balkonu a lodžií
   
S výstavbou a modernizací RD
  - rekonstrukce a modernizace
  - zateplování, výměna oken, fasády
  - stavby RD na klíč
  - stavby a montáže plotů
  - příjezdové cesty
  - stavby opěrných zdí a teras
  - pokládání zámkové dlažby
   
S rekonstrukcí a modernizací venkovských usedlostí
  - provedeme rekonstrukci a modernizaci venkovských domů tak, aby se v nich dobře a moderně bydlelo a přitom zůstal zachován ráz okolí.
   
Se stavbami občanské vybavenosti
  - školky
  - školy
  - domy s pečovatelskou službou
   
V rámci inženýrské činnosti nabízíme
  - zpracování projektové dokumentace pro:
             - novostavby
             - rekonstrukce
             - přístavby
       a to v rozsahu:
             - projektu pro územní rozhodnutí
             - projektu pro stav. řízení
             - realizačního projektu
   
S modernizací sportovních zázemí tělovýchovných jednot a klubů
   
Provedeme - analýzu výchozí situace
   
Vypracujeme - variantní rozbor možných řešení
   
Projednáme - realizaci stavby na stavebním úřadě
(ohlášení stavby, stavební povolení)
   
Zajistíme - technický dovoz stavby, koordinování stavby
   
Dotáhneme - celou stavbu až ke kolaudačnímu rozhodnutí
img01

Aktuálně na prodej: